Klippehøjde (mm) »
Tee Fairway Green
18 mm 18 mm 6 mm
Stimpmeter »
Putting Green Hul 18
n/a n/a

Banen

20. december 2017 

200 Skærm-elm plantes inden jul. Golfklubben Storstrømmen yder ekstra indsats for det bynære miljø.

I samarbejde med Skov- og Landskabsingeniørfirma Thyge Andersen, skovfoged Thyge Andersen planter Golfklubben Storstrømmen mere end 200 skærm-elm inden jul. 
 
Skærmelm er en særlig art af elmetræer der er resistente overfor elmesyge og Golfklubben Storstrømmen vil gerne gøre en særlig indsats for at bevare de karakteristiske træer, som på grund af elmesyge er døde i tusindtal de seneste år. 
 
Igennem de seneste år har Golfklubben Storstrømmen blandt andet samarbejdet med Vejdirektoratet og Guldborgsund Kommune og lavet flere fælles miljøprojekter. 
 
Et af de mest markante tiltag har været etableringen af flere skovnære vandhuller i samarbejde med biolog Anita Pedersen fra Guldborgsund Kommune. 
Anita Pedersen har specielt været begejstret for etableringen af vandhullerne på golfbanen, idet de helt sikkert er med til at sikre de truede løvfrøer som næsten er uddøde på Falster. Allerede i år har resultaterne af arbejdet kunne ses og det er  kun de første frugter af det miljøarbejde som Golfklubben Storstrømmen har udført de seneste år. 
 
Natur- og miljøarbejdet er en vigtig indsats for enhver golfklub. Nogle investeringer giver direkte afkast i form af besparelser på både den korte og lange bane. Men ved langt de fleste initiativer skal afkastet ses i form af bedre oplevelser for medlemmer og gæster. Samtidig kan det være med til at skabe bedre rammebetingelser for den enkelte klub ved et tættere samarbejde med den lokale kommune, naboer, lokale interesseorganisationer og andre myndigheder, siger Jim Staffensen, formand i Dansk Golf Union.
 
Arbejdet vil fortsætte i fremtiden da Golfklubben ønsker at være et rekreativt bynært forbillede for andre golfklubber.
 
Yderligere informationer: 
Baneudvalget: Ole Lund-Hermansen, olhmobil@gmail.com, T +45 2012 0409

 

 

Skaermelmifolketidende

 

16. november 2017 

RESPEKTER VINTERREGLER 

Vi må bruge TEE-steder. Brug forreste 1/3 del af tee-stedet, så skåner vi den bageste del. 
Oplæg på fairway (ikke tee). 
Læg turf på plads. 
Rette nedslagsmærker på greens. 
Ingen biler på banen. 
GÅ altid udenom greenbunkers på vej til næste tee.
Altså ikke trække vogne forbi green mellem bunker og green. 
I frostvejr spilles til vintergreen.

God Tur!

 

28. juni 2017 

Vi har i dag tilmeldt klubben til "Danmarks bedste golfhul" arrangeret af DGU og Golf.dk. 

Efter en afstemning blandt klubbens medlemmer faldt valget på HUL 17. 

Her følger klubbens beskrivelse: 

HUL 17, Par 3, Index 14. 

Tee 59 - 136 meter
Tee 54 - 136 meter
Tee 50 - 125 meter
Tee 41 - 94 meter.

Hul 17 er karakteriseret ved et højt beliggende, stort teested, hvorfra du har et fantastisk view ud over hullet og søen der snoer sig ind foran greenen. Hullet har index 14. Udfordringen for gennemsnitsspilleren er at flyve bolden over vandet og over en bunker som er placeret mellem sø og green. Greenen ligger på tværs og fylder 32 m i bredden og 14 m i dybden. Husk at nyd den flotte udsigt og det rige dyre- og fugleliv, søen er kendt for sine flotte åkander. Hul 17 er dér, hvor spillerne oplever matchen spidse til og mange hulspilsmatcher afgøres på hul 17.  

HUL17 Signaturhul Web

 

24. maj 2017 

Vi har den store glæde af have en stor DGU turnering for seniorer den 10 og 11 juni. DGU har været på besøg og har rost vores bane, da standarden var høj.

Vi skal forsætte med at klippe og vi har derfor kun tid til mindre justeringer af pæle, teesteder o.l.
Vi har en del kløver, bellis og mælkebøtter på fairway og semirough.
Vejret har endelig været med os og blæsten lagt sig. Vi har nået at sprøjte på fairway m.m. indenfor de sidste par dage.

Hvis ukrudtsmidlet skal virke optimalt må vi ikke klippe 2-3 dage efter. Efter 4-6 uger vil vi kunne se resultatet af vores anstrengelser.

20. maj 2017 

 

Arbejdsdag 2017 (1)

 

 21. Juli 

Efter aftale med chefgreenkeeperen fremsendes her en video om greenkeeping og etikette.

Videoen kan downloades her i den kommende uge: https://we.tl/VuBNNr2JDs

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

200 Skærm-elm plantes inden jul. Golfklubben Storstrømmen yder ekstra indsats for det bynære miljø.