Klippehøjde (mm) »
Tee Fairway Green
18 mm 18 mm 6 mm
Stimpmeter »
Putting Green Hul 18
n/a n/a

Banen

24. maj 2017 

Vi har den store glæde af have en stor DGU turnering for seniorer den 10 og 11 juni. DGU har været på besøg og har rost vores bane, da standarden var høj.

Vi skal forsætte med at klippe og vi har derfor kun tid til mindre justeringer af pæle, teesteder o.l.
Vi har en del kløver, bellis og mælkebøtter på fairway og semirough.
Vejret har endelig været med os og blæsten lagt sig. Vi har nået at sprøjte på fairway m.m. indenfor de sidste par dage.

Hvis ukrudtsmidlet skal virke optimalt må vi ikke klippe 2-3 dage efter. Efter 4-6 uger vil vi kunne se resultatet af vores anstrengelser.

23. maj 2017
Teestederne på bane 41 er ikke klippet pga. maskinnedbrud. Bliver klippet hurtigst muligt.
20. maj 2017 
18. maj 2017
I løbet af næste uge 21 vil der blive behandlet for kløver, bellis og tidsler.
Tidspunktet afhænger af vejret.
3. april 2017
Foråret er godt på vej og greenkeeperne arbejder på højtryk på at få banen i topform.
  • Læg mærke til hvor flot der er tyndet i skovbrynet på hul 1.
  • Beplantninger i birkelundene er tyndet.
  • På hul 2 påbegyndes arbejdet med udvidelse af teestedet den 3. april og varer cirka én uge. Når græsset er lagt tilbage og kommet i groning, åbner vi for det udvidede teested. I mellemtiden er der slået et mindre område ved siden af, som skal benyttes.
  • Inden påske er alle fairways klippet.
  • Greens er behandlet for mos 2 gange, klippet en gang og tromling er påbegyndt.
  • Greens vertikalskæres 2 gange inden påske (hvis vejret tillader), således mange af nedslagsmærkerne forsvinder. Efterfølgende topdresses og prikles greens.
  • De nye 41, 50, 54 og 59 teesteder tages i brug, når alle skilte, plader, konverteringstabeller m.m. er kommet, og det forventes inden påske.

Send greenkeeperne og de frivillige en venlig tanke. De fortjener det!

28. marts 2017 

Greenkeeper Leo Jensen har 10 års jubilæum i GKS den 1. april 2017. 

I ti år har Leo passet klubbens bane med teesteder, fairways, greens og ikke mindst klubbens maskinpark der har fået Leos ​professionelle ​omsorg.

Vi ønsker Leo tillykke med de ti år. 

Leo bliver fejret ved en intern frokost med kollegaer og bestyrelse ​ på fredag​.

 

Baneudvalget og bestyrelsen. 

 

Leo Og Boldsuger

 

25. marts 2017

 

Arbejdsdag 2017 (1)

 

 

28. januar 2017 

Teamwork. Baneudvalgsformanden med team sætter de nye markeringer til Bane 41.

Teamwork COLLAGE 

 

27. november

Respekter vinterregler. (Revurderes til jul). 
Vi må bruge TEE-steder. Brug forreste 1/3 del af tee-stedet, så skåner vi den bageste del. 
Læg turf på plads. 
Rette nedslagsmærker på greens.  
Ingen biler på banen. 
GÅ altid udenom greenbunkers på vej til næste tee. Altså ikke trække vogne forbi green mellem bunker og green. 
I frostvejr spilles til vintergreen. 

 

21. november

 

Alle teesteder er flyttet frem. På dobbeltteestederne slår herrerne ud fra damernes teested.

 

 

 

21. Juli 

Efter aftale med chefgreenkeeperen fremsendes her en video om greenkeeping og etikette.

Videoen kan downloades her i den kommende uge: https://we.tl/VuBNNr2JDs

19. juli

Vi har igen i år meget kløver på hul 4 - 8. For at få den bedste virkning ved sprøjtning mod kløver, har vi derfor ladet fairway og rough fået lidt ekstra længde. Der er nu gået et par dage efter sprøjtningen og vi vil derfor begynde at slå fairway og rough igen. I løbet af nogle dage skulle fairway og rough være i normal længde igen.

 

28. JUNI

Greenkeepere i aktion på hul 7. 

Greenkeepere2016 0206Greenkeepere2016 0215 Greenkeepere2016 0203

  

15. marts 2016

 

Boldmaskinen er sat op - drivingrangen er gjort klar og poletter kan købes i shoppen.

  

 1 stk.                  15 kr.

10 stk.               135 kr.

20 stk.               250 kr.

40 stk.               400 kr.

Boldabonnement 600 kr.

 

 

NYT fra baneudvalget - marts 2016

 

Oprensning af vandhul ved hul 7.

Inden påske forventes vandhullet ved green på hul 7 at være renset op. Igennem de senere år har sivvæksten fået overtaget og det er nu ved hjælp fra Guldborgsund Kommune lykkedes at få tilladelse til at oprense vandhullet. Vis derfor hensyn når du spiller.

 

Nyt vandhul ved hul 16.

Ligesom sidste år er det lykkedes at få et ekstra vandhul på banen sponseret af KVÆK-puljen. Vores forrygende samarbejde med biolog Anita Pedersen og Thyge Andersen fortsætter og vandhullet bliver etableret først i april 2016. Vandhullet bliver etableret ind mod skoven næsten oppe ved green og burde dermed ikke komme i spil.

 

Opretning af teesteder på hul 1.

Både dame og herre tee på hul 1 oprettes. Græsset ”skrælles” af op jorden rettes op, hvorefter græsset udlægges igen. 

 

Hvis spiller og markør er enige i, at bolden er forsvundet i nedfaldne blade på hul 10, 12 og hul 14, må der droppes uden straf så tæt på det sted, hvor bolden må formodes at ligge. (gældende i perioden 1.11 til 31.3)

 

--

 

 

Materialeplads:

Siden klubben blev etableret, har det været et ønske ar få en bedre materialeplads. I april / maj vil golfklubben i samarbejde med elever fra CELF lave en ny og bedre materialeplads.

 

 

Golfbiler:

Der henstilles til at kørsel med golfbiler skal foregå i semirough og på de dertil indrettede stier og veje, således at der ikke laves spor på fairway og i det høje græs.

 

 

Kollega hjælp: 
Kære golfspiller - lad teesamleren stå der hvor den er sat.

Tee Samler I Semirough

Når teesamleren er i semirough

så er det hjælp til greenkeeperen der skal klippe teestedet

Tee Samler Paa Teestedet                                         

Når teesamleren er på teestedet

så er det hjælp til greenkeeperen der skal klippe semirough.

-----