Erhvervsklub

Erhvervsklip2019

Golfklubben Storstrømmen Erhvervsklub  - Fakta og program 2019  

Golfklubben Storstrømmen - Nykøbing Falster byder velkommen til sæsonen 2019 for Erhvervsklubben.

Vi er klar med program der fremgår af vedlagte Erhvervsklub Business to Business - Velkommen - fakta og program 2019. De to sidste arrangementer er ikke helt på plads - det ene er ude, hvor vi planlægger på tur med overnatning enten 23.-24. august eller 24.-25. august. Der vi! for 2-dagesturen opkræves særskilt, resten er med i pris for medlemskab. Vi inviterer som udgangspunkt de der var tilmeldte i sæsonen 2018 samt andre som vi tænker kunne have interesse.

Det er et ønske at Erhvervsklubben kan blive forum for områdets beslutningstagere i erhvervslivet, hvor der i afslappet atmosfære kan drøftes forretning, skabes inspiration, skabes forbindelser, hygges samt dyrke den fælles interesse golfspil.

Medlemskab
Vi vil selvfølgelig gerne være så mange som muligt, hvis du kender nogle som du kunne ønske med kan tilmelding til Erhvervsklubben ske ved at ringe på tlf. 54 82 80 80 eller sende en mail på qolf(aistorstroemmen.dk. For god ordens skyld vil vi gerne modtage din bekræftelse på deltagelse i sæsonen 2019 på mail qoIf@storstroemmen.dk med oplysning om navn, virksomhed, klubnummer, telefon og mail.

Vi er glade for de foreløbige tilsagn vi fik sidste år - nu er det jo så bindende, derfor skal vi anmode om bekræftelsen.

Vi håber vi ses til første arrangement torsdag den 25. april kl. 13.00 i Golfklubben Storstrømmen, Nykøbing Falster - vi samles i Vognporten.

Vi glæder os til at se dig i vores Erhvervsklub.

Venlig hilsen

Henrik Roed Hansen
Formand 

 

Tilmelding nødvendig til vores sekretariat, Ulla Schütt, tlf. 54 82 80 80 eller på mail golf@storstroemmen.dk