Manneklubben

Manneklubbens historie. 

I løbet af 1973 tog overvejelserne om at etablere en manneklub fart.

Der havde allerede i nogen tid været gennemført faste onsdagsmatcher, og disse matcher var meget eftertragtede at deltage i.  

Initiativtagerne var bl.a. Poul Kongstad, Karlo Hansen,Torsten Wulff, Niels Schjelderup, Finn Herskind, Kurt Rasmussen og Erik Vestergaard.  

Onsdag d. 29. maj 1974 spilledes den første onsdagsmatch i manneklubregi.
Medlemstallet steg hurtigt til 20 - 25.  
Der blev hurtigt etableret matcher mod udenbys klubber, hvilket stadig er hyggelige stunder.  

Manneklubbens bestyrelse tilbyder alle mandlige medlemmer af Golfklubben Storstrømmen et medlemsskab, der for et beskedent kontigent på kr. 400,00 inkl. 4 x gratis spisning giver adgang til deltagelse i manneklubbens mange arrangementer. (se matchprogram andetsted på siden)   

 

Hilsen  

Finn, Knud og Hans-Erik  

Se også www.manneklubbenstorstrømmen.dk