NYT FRA KLUBBEN

NYT FRA KLUBBEN

Til alle medlemmer

Vi skriver til jer alle igen for at give lidt opdatering i denne for os alle besværlige tid.

Vi har jo for egne medlemmer i Golfklubben Storstrømmen vedtaget, at mulighed for at spille en runde privat arrangeret golf fortsat skulle være en mulighed, selvfølgelig under alle de hensyn Sundhedsstyrelsen udmelder. Vi besluttede denne ordning frem til 29. marts. Dansk Golf Union havde proklameret en opdatering i går omkring deres anbefalinger omkring drift af golfklubberne. Den er også kommet og er uændret i forhold til tidligere og indtil den 1. april, hvor der så igen vil komme ny opdatering.

Vi fortsætter så naturligt den ordning vi kører med nu foreløbigt til og med 1. april. Vi anbefaler ved spil at flagpinde bliver stående og har indrettet omkring hullerne, så det er let at få bolden med videre uden at røre andet end sin egen bold. Vi henstiller at de hensyn vi tidligere har udmeldt, specielt om afstand, og de der løbende udmeldes fra Sundhedsstyrelsen fortsat overholdes.

Vi har fortsat lukket for greenfeespillere – det er der så nogle der ikke helt har set på vores hjemmeside, så nogle booker fortsat på Golfbox. Vi har ringet til alle og forklaret situationen sådan at de ikke er mødt. Vi gør nu det, at vi blokerer for bestilling af tider i golfbox, som jo så også kommer til at gælde jer. Derfor er systemet foreløbigt indtil 1. april at der ikke kan bookes tider og hvis man ønsker en runde, går man ud. Vi henstiller at man (hvis det ligner et problem) ikke samles omkring udslagsstederne men holder naturlig fordeling så reglerne om forsamling ikke bare tilnærmelsesvis overtrædes.

Vi vender tilbage med ny opdatering den 1. april eller hvis der fra myndighederne kommer nye restriktioner, der betyder ændringer hos os.

For god ordens skyld – alle aktiviteter ellers, træning, træningsanlæg, klubhus inkl. sekretariat, Vognporten og pro-shoppen er fortsat lukket. Frank passer telefon og mail, som vi altid kan nås på.

Vi håber vi snart igen kan se jer på normal vis og få sat gang i alle de ting vi har planlagt.

 

Med venlig hilsen

Henrik Roed Hansen

Formand

 

 

Golfklubben Storstrømmen

Kringelborg Allé 9

4800 Nykøbing F.

Tel. 54 82 80 80

E-mail:golf@storstroemmen.dk

 

------ 
Golfklubben Storstrømmen – Midlertidige regler mod Coronavirus
Golfklubben Storstrømmen har i forrige uge taget en lang række tiltag for efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at medvirke til inddæmning af smittefaren ved COVID 19.
Vi har nu valgt yderligere et par tiltag – Klubhusets foyer lukkes helt og banen lukkes for greenfeespillere. Øvrige tiltag er som besluttet og gennemført i forrige uge.
- Alle aktiviteter i Klubben og Klubberne i klubben er lukket
- Restauranten og klubhus er lukket – alle automater mv. er tømt og slukket
- Træningsanlægget er lukket og boldene taget ind
- Proshoppen er lukket
Klubbens medlemmer kan fortsat under hensyn Sundhedsstyrelsens udmeldinger om afstand mv. benytte golfanlæggets huller til golfspil. Tag hensyn – lad flagstængerne stå osv.
Veje, stier og parkeringsplads (en del heraf offentlige) kan ikke lukkes for offentlighed og er åbne.
Bestyrelsen
Henrik Roed Hansen
Formand 
-------

Til alle medlemmer

Vi har indkaldt til generalforsamling i aften (12. marts) – den ville vi rigtig gerne holde, men efter de seneste udmeldinger fra regeringen og den udvikling der er i gang omkring Corona-virussen udsætter vi afholdelsen.

GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST

Vi vil vende tilbage med yderligere så snart vi har mere kendskab til hvordan det bliver muligt at agere.

Vi vil efter i aften (som vi så bruger til bestyrelsesmøde) vende tilbage med ny meddelelse om vores drift i øvrigt.

Jeg kan oplyse, at dette også gælder generalforsamlingen for Golfanlægget Storstrømmen A/S.

Bestyrelsen 

Nyt fra klubben 

Nyhedsbrev Corona-krise 

Nyhedsbrev - Nytårshilsen fra bestyrelsen 

December 2019

NYHEDSBREV 

 

 

Sstcoronavirusposter169dk
Download plancher fra Nytårskuren 
20200124 093506
---
Til klubmesterskaberne i Golfklubben Storstrømmen var vi tilsmilet af et utroligt dejligt sensommervejr.
Hvilket også gjorde at vi fik nogle meget flotte og seværdige matcher, da hulspilsmesterskabet blev afviklet.
Efter 2 dages flot golfspil blev resultatet i finalen i hulspil, at hos herrerne vandt Mathias Ballard med 4 / 2 over Lasse Victor Hansen.
Og hos damerne blev det Cecilie Albertsen der vandt med 5 / 4 over Anne Marie Raakjær Frost.
I slagspilsmesterskaberne blev resultatet hos herrerne at Lasse Victor Hansen vandt med Mathias Ballard som runner up.
Hos damerne blev det en dobbeltmester, da det også her var Cecilie Albertsen der vandt med Anne Marie Raakjær Frost som runner up.
Se foto

-----

Lis Schütt blev velfortjent udnævnt til æresmedlem. 

20190916 093006

 

----

Klubben fejre 50-års jubilæum og 25 år for BANEN i Nykøbing. 

6. - 15. September 2019 jubilæumsuge med masser af tilbud. 

Folketidende190319 Dengang

 -----

"ÅRETS FIGHTERPRIS

HUS-UDVALGET. 

3 x Ole 

Ole K. Larsen

Ole R. Johansen 

Ole Falsted

Arne Jørgensen, næstformand præsenterede Årets Fighterpris med følgende motivation: 

Igen i år er der heldigvis mange personer eller grupper der har gjort sig fortjent til at modtage prisen.
Det hedder ”ÅRETS FIGHTER”, men er egentligt ikke tænkt som at skulle være en pris, hvor der har været forhold så man har måttet kæmpe med nogle udfordringer.
Det er nærmere en erkendtlighed for at der er udført et stort stykke arbejde for GOLFKLUBBEN STORSTRØMMEN, og til glæde for os alle.
De der skal have prisen i år, har været et fasttømret team gennem mange år.
Så hvis jeg siger følgende, er der vist ingen der er i tvivl om hvem det er.

Ole, Ole og Ole
På dem kan man altid stole
Hver tirsdag de altid kommer
Enten det er vinter eller sommer

Af Ulla de opgaver får
Det være sig store eller små
Dem med bravour de bestå
Før end de en pause kan få

De vore vægge maler
Og der bli´r fjernet svaler
De støber rør til parasoller
I håb om det bli´r sol og sommer.

Ole, Ole og Ole vil i komme herop.

Så i år er det husudvalget der skal have prisen.

Men jeg er også nød til at sige at man behøver altså ikke at hedde Ole for at hjælpe i husudvalget.

Så stort og velfortjent tillykke med ”ÅRETS FIGHTERPRIS” 2018

Fighterpris2018

WP 20160628 09 27 12 Pro 600X337

 WP 20160628 09 21 46 Pro 600X337

WP 20160628 09 22 20 Pro 600X337

-----

 

-----