NYT FRA KLUBBEN

NYT FRA KLUBBEN

Generalforsamling 2020. Orientering om beslutninger

Nyheder klik for aktuelt nyhedsbrev

-----

Til alle medlemmer (9. Maj 2020)

Vi vil jo alle rigtig gerne fuldt i gang med driften af klubben, men der kommer fortsat en periode med restriktioner i overensstemmelse med myndighedernes udmeldinger og anbefalinger.

Vi forsætter på selve banen og træningsanlægget med de restriktioner der har været hidtil.

I aftes kom regeringen med oplæg til fase-2 åbning af Danmark. For os gælder at forsamlingsforbuddet fortsat er gældende med maksimalt 10 personer. Det betyder at alle arrangementer fortsat skal afholdes under hensyn til det, det vil også sige at turneringer kun kan afvikles med løbende start og uden forsamling før og efter. Uanset det – tilmeld endelig åbningsturneringen den 17. maj, der vil blive afviklet som turneringsudvalget netop har skrevet om og som der vil komme yderligere om i kommende uge, så vi stadig er inden for lovgivningens rammer og fortsat tager hensyn til den fortsatte smittefare.

Med meldingen om åbning af cafeer og restauranter vil vi fra den 18. maj åbne Vognporten. De mere præcise retningslinjer har vi til gode, så vi vender tilbage med yderligere om det – dels hvordan vi praktisk gør og dels præcise regler.

Ellers er det en glæde med mange spillere på vores anlæg – vel mødt videre.

Med venlig hilsen

Henrik Roed Hansen

formand

----- 
Til alle medlemmer 

Vi åbner nu en smule mere i den daglige drift i Golfklubben Storstrømmen – og melder hermed om regler og restriktioner gældende frem til den 10. maj 2020.

Dansk Golf Union meddeler samtidig i dag opdatering med deres anbefalinger omkring drift af golfklubberne, de er i overensstemmelse med den drift som vi hidtil har praktiseret, og giver mulighed for yderligere lidt åbning, som vi også indfører fra i dag.

Regler og tiltag for aktiviteterne 14. april – 10. maj er:

 • Der kan spilles privat arrangerede golfrunder op til fire personer.
 • Der åbnes for greenfeespillere i privat arrangerede runder.
 • Træningsanlægget vil i løbet af i dag (tirsdag d. 14.) blive åbnet med restriktioner for benyttelsen og efter tilpasning for restriktionernes overholdelse.
 • Der vil være 9 måtter til rådighed på Driving Rangen.
 • Der må på intet tidspunkt være mere end 10 personer tilstede på Driving Range og indspilsområdet, da dette vil bryde med forsamlingsforbuddet.
 • Restriktioner vil være oplyst med skilte på de respektive træningsområder.
 • Foyeren og toilet vil være åbent og kunne bruges med restriktioner.
 • Klubhuset er fortsat lukket (bortset fra foyer og toilet), der er ellers ikke adgang og der må ikke ske ophold her – dermed er Vognporten også fortsat lukket.
 • Boldvaskere, vandsteder mv. er fortsat lukket/nedtaget.
 • Sekretariatets ekspeditioner foretages stadig af Frank – kan nås på klubbens telefon og mail og ellers i Shoppen.
 • Frank vil have åbent i Shoppen  – maksimalt 3 kunder ad gangen.
 • Mandag               Lukket
 • Tirsdag                kl. 10.00-18.00
 • Onsdag               Lukket
 • Torsdag               kl. 10.00-18.00
 • Fredag                kl. 10.00-15.00
 • Lørdag                kl. 09.00-14.00
 • Søndag               kl. 09.00-14.00
 • Frank åbner for individuel træning og udstyrs fittings igen, dette kan bookes på Protrainer.golfbox.dkinfo@fagolf.dk eller 2287 3948. Al gruppetræning er stadig aflyst til og med 10. maj.
 • Turneringsaktiviteter er fortsat nedlukket – vi håber på åbningsturnering 17. maj (ny dato) – ellers kommer der ny særskilt orientering om turneringer og planer herom.
 • Aktiviteter i klubben og klubberne i klubben er fortsat i bero frem til 10. maj – der kommer efter aftale særskilte ny udmeldinger om den videre drift efter 10. maj.

Anbefalinger og tiltag for gangen i klubben er:

 • Vi henstiller til at flagpinde bliver stående og har fortsat indrettet omkring hullerne, så det er let at få bolden med videre uden at røre andet end sin egen bold.
 • Vi henstiller at de hensyn vi tidligere har udmeldt, specielt om afstand, og de der løbende udmeldes fra Sundhedsstyrelsen fortsat overholdes. Hav en lille håndsprit i baggen.
 • Regler for Håndtering af scorekort fraviges – det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv at indtaste sin score via internet eller app, og markøren godkender den elektronisk. Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sig egen score og markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men kan nøjes med en mundtlig godkendelse.
 • Bunkersriver er taget ind – Spillerne sørger for at udglatte sandet med fødder eller køller.

Spil med disse restriktioner er af DGU midlertidigt tilladt og runderne kan derfor være tællende.

 

Skovprojektet ”Danmark Planter Træer” er blevet til virkelighed på hul 4, 5 og 8.

Vi vender tilbage med de særskilte meddelelser som nævnt ovenfor og dertil en ny opdatering senest den 10. maj om den videre drift.

Vi tripper fortsat for at få sat gang i alle de ting vi har planlagt – vi håber der kan ske mere efter den 10. maj.

 

Med venlig hilsen
Henrik Roed Hansen
Formand

Golfklubben Storstrømmen
Kringelborg Allé 9
4800 Nykøbing F.

Tel. 54 82 80 80

E-mail:golf@storstroemmen.dk 

 

Til alle medlemmer

Jeg åbner shoppen i morgen lørdag d. 04. april. Jeg glæder mig til at se dig.

Jeg vil have åbent i følgende tidsrum frem til tirsdag d. 14. april;
Lørdag d. 04. april kl. 10-15
Mandag d. 06. april kl. 10-15
Onsdag d. 08. april kl. 10-15
Fredag d. 10. april kl. 10-15
Lørdag d. 11. april kl. 10-15
*Passer tiderne ikke dig eller ønsker du ikke at komme i klubben, så tag kontakt.

Følgende regler gælder:
 • Kun adgang i butikken for 2 kunder ad gangen.
 • Afsprit hænder og hold min. 2 meters afstand.
 • Ingen adgang for personer med hoste eller symptomer på feber.
Der er kun adgang til shoppen fra terrassen, da klubhuset er lukket.

Forventer at træningsbanen og undervisning åbner fra tirsdag d. 14. april.

Følg med på facebook.com/frankprogolf eller skriv jer op til mit Nyhedsbrev her

De bedste hilsner
Frank
FB Miss You DK

Til alle medlemmer

Vi vender endnu en gang tilbage til jer alle med ny opdatering om vores videre restriktioner til driften i Golfklubben Storstrømmen som følge af Coronakrisen.

Dansk Golf Union meddelte i aftes deres opdatering med deres anbefalinger omkring drift af golfklubberne, der i store træk er identisk med den ordning vi hidtil har praktiseret.

Vi fortsætter så naturligt den ordning vi kører med nu, foreløbigt til og med 13. april, hvilket betyder at i medlemmer fortsat kan spille privat arrangerede golfrunder. Vi anbefaler ved spil fortsat at flagpinde bliver stående og har fortsat indrettet omkring hullerne, så det er let at få bolden med videre uden at røre andet end sin egen bold. Vi henstiller at de hensyn vi tidligere har udmeldt, specielt om afstand, og de der løbende udmeldes fra Sundhedsstyrelsen fortsat overholdes.

Vi har fortsat lukket for greenfeespillere, der nu ikke kan booke tid på golfbox. Vi åbner igen for at I kan booke tider og anbefaler det for at ”styre” der bliver 10 min. mellem hver bold. I skal ikke gå i klubhuset og bekræfte jeres tid eller udskrive scorekort, der er ADGANG FORBUDT. Alternativt kan I bekræfte tiden i Golfbox APP’en, hvor I kan også skrive scores.

Vores andel af skovprojektet ”Danmark Planter Træer” tager nu fart, der vil formentlig omkring påsken være aktivitet med plantning, mest omkring hullerne 4, 5 og 8, det må vi tage hensyn til.

Vi har pr. dags dato fået ny Rating af banen, nogle vil derfor opleve at have mistet ét slag. Det forekommer, da vi har forkortet hul 2 med 28 meter.

For god ordens skyld – alle aktiviteter ellers, træning, træningsanlæg, klubhus inkl. sekretariat, Vognporten og pro-shoppen er fortsat lukket. Frank passer fortsat telefon og mail, som vi altid kan nås på.

Står du og mangler udstyr, bolde, handsker osv. nu, så tage kontakt til Frank på info@fagolf.dk eller 22873948. Han står klar til at levere alt hvad I mangler, så ikke I behøver bevæge jer ind i klubhuset.

Vi vender tilbage med ny opdatering den 13. april eller hvis der fra myndighederne kommer nye meldinger, der betyder ændringer hos os.

Vi håber så vores drift igen snart kan blive normal, vi kan mødes igen og vi kan få sat gang i alle de ting vi har planlagt.

Med venlig hilsen

Henrik Roed Hansen

Formand

Golfklubben Storstrømmen
Kringelborg Allé 9
4800 Nykøbing F.
Tel. 54 82 80 80
E-mail:golf@storstroemmen.dk
-----
Til alle medlemmer

Vi skriver til jer alle igen for at give lidt opdatering i denne for os alle besværlige tid.

Vi har jo for egne medlemmer i Golfklubben Storstrømmen vedtaget, at mulighed for at spille en runde privat arrangeret golf fortsat skulle være en mulighed, selvfølgelig under alle de hensyn Sundhedsstyrelsen udmelder. Vi besluttede denne ordning frem til 29. marts. Dansk Golf Union havde proklameret en opdatering i går omkring deres anbefalinger omkring drift af golfklubberne. Den er også kommet og er uændret i forhold til tidligere og indtil den 1. april, hvor der så igen vil komme ny opdatering.

Vi fortsætter så naturligt den ordning vi kører med nu foreløbigt til og med 1. april. Vi anbefaler ved spil at flagpinde bliver stående og har indrettet omkring hullerne, så det er let at få bolden med videre uden at røre andet end sin egen bold. Vi henstiller at de hensyn vi tidligere har udmeldt, specielt om afstand, og de der løbende udmeldes fra Sundhedsstyrelsen fortsat overholdes.

Vi har fortsat lukket for greenfeespillere – det er der så nogle der ikke helt har set på vores hjemmeside, så nogle booker fortsat på Golfbox. Vi har ringet til alle og forklaret situationen sådan at de ikke er mødt. Vi gør nu det, at vi blokerer for bestilling af tider i golfbox, som jo så også kommer til at gælde jer. Derfor er systemet foreløbigt indtil 1. april at der ikke kan bookes tider og hvis man ønsker en runde, går man ud. Vi henstiller at man (hvis det ligner et problem) ikke samles omkring udslagsstederne men holder naturlig fordeling så reglerne om forsamling ikke bare tilnærmelsesvis overtrædes.

Vi vender tilbage med ny opdatering den 1. april eller hvis der fra myndighederne kommer nye restriktioner, der betyder ændringer hos os.

For god ordens skyld – alle aktiviteter ellers, træning, træningsanlæg, klubhus inkl. sekretariat, Vognporten og pro-shoppen er fortsat lukket. Frank passer telefon og mail, som vi altid kan nås på.

Vi håber vi snart igen kan se jer på normal vis og få sat gang i alle de ting vi har planlagt.

 

Med venlig hilsen

Henrik Roed Hansen

Formand

 

 

Golfklubben Storstrømmen

Kringelborg Allé 9

4800 Nykøbing F.

Tel. 54 82 80 80

E-mail:golf@storstroemmen.dk

 

------ 
Golfklubben Storstrømmen – Midlertidige regler mod Coronavirus
Golfklubben Storstrømmen har i forrige uge taget en lang række tiltag for efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at medvirke til inddæmning af smittefaren ved COVID 19.
Vi har nu valgt yderligere et par tiltag – Klubhusets foyer lukkes helt og banen lukkes for greenfeespillere. Øvrige tiltag er som besluttet og gennemført i forrige uge.
- Alle aktiviteter i Klubben og Klubberne i klubben er lukket
- Restauranten og klubhus er lukket – alle automater mv. er tømt og slukket
- Træningsanlægget er lukket og boldene taget ind
- Proshoppen er lukket
Klubbens medlemmer kan fortsat under hensyn Sundhedsstyrelsens udmeldinger om afstand mv. benytte golfanlæggets huller til golfspil. Tag hensyn – lad flagstængerne stå osv.
Veje, stier og parkeringsplads (en del heraf offentlige) kan ikke lukkes for offentlighed og er åbne.
Bestyrelsen
Henrik Roed Hansen
Formand 
-------

Til alle medlemmer

Vi har indkaldt til generalforsamling i aften (12. marts) – den ville vi rigtig gerne holde, men efter de seneste udmeldinger fra regeringen og den udvikling der er i gang omkring Corona-virussen udsætter vi afholdelsen.

GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST

Vi vil vende tilbage med yderligere så snart vi har mere kendskab til hvordan det bliver muligt at agere.

Vi vil efter i aften (som vi så bruger til bestyrelsesmøde) vende tilbage med ny meddelelse om vores drift i øvrigt.

Jeg kan oplyse, at dette også gælder generalforsamlingen for Golfanlægget Storstrømmen A/S.

Bestyrelsen 

Nyt fra klubben 

Nyhedsbrev Corona-krise 

Nyhedsbrev - Nytårshilsen fra bestyrelsen 

December 2019

NYHEDSBREV 

 

 

Sstcoronavirusposter169dk
Download plancher fra Nytårskuren 
20200124 093506
---
Til klubmesterskaberne i Golfklubben Storstrømmen var vi tilsmilet af et utroligt dejligt sensommervejr.
Hvilket også gjorde at vi fik nogle meget flotte og seværdige matcher, da hulspilsmesterskabet blev afviklet.
Efter 2 dages flot golfspil blev resultatet i finalen i hulspil, at hos herrerne vandt Mathias Ballard med 4 / 2 over Lasse Victor Hansen.
Og hos damerne blev det Cecilie Albertsen der vandt med 5 / 4 over Anne Marie Raakjær Frost.
I slagspilsmesterskaberne blev resultatet hos herrerne at Lasse Victor Hansen vandt med Mathias Ballard som runner up.
Hos damerne blev det en dobbeltmester, da det også her var Cecilie Albertsen der vandt med Anne Marie Raakjær Frost som runner up.
Se foto

-----

Lis Schütt blev velfortjent udnævnt til æresmedlem. 

20190916 093006

 

----

Klubben fejre 50-års jubilæum og 25 år for BANEN i Nykøbing. 

6. - 15. September 2019 jubilæumsuge med masser af tilbud. 

Folketidende190319 Dengang

 -----

"ÅRETS FIGHTERPRIS

HUS-UDVALGET. 

3 x Ole 

Ole K. Larsen

Ole R. Johansen 

Ole Falsted

Arne Jørgensen, næstformand præsenterede Årets Fighterpris med følgende motivation: 

Igen i år er der heldigvis mange personer eller grupper der har gjort sig fortjent til at modtage prisen.
Det hedder ”ÅRETS FIGHTER”, men er egentligt ikke tænkt som at skulle være en pris, hvor der har været forhold så man har måttet kæmpe med nogle udfordringer.
Det er nærmere en erkendtlighed for at der er udført et stort stykke arbejde for GOLFKLUBBEN STORSTRØMMEN, og til glæde for os alle.
De der skal have prisen i år, har været et fasttømret team gennem mange år.
Så hvis jeg siger følgende, er der vist ingen der er i tvivl om hvem det er.

Ole, Ole og Ole
På dem kan man altid stole
Hver tirsdag de altid kommer
Enten det er vinter eller sommer

Af Ulla de opgaver får
Det være sig store eller små
Dem med bravour de bestå
Før end de en pause kan få

De vore vægge maler
Og der bli´r fjernet svaler
De støber rør til parasoller
I håb om det bli´r sol og sommer.

Ole, Ole og Ole vil i komme herop.

Så i år er det husudvalget der skal have prisen.

Men jeg er også nød til at sige at man behøver altså ikke at hedde Ole for at hjælpe i husudvalget.

Så stort og velfortjent tillykke med ”ÅRETS FIGHTERPRIS” 2018

Fighterpris2018

WP 20160628 09 27 12 Pro 600X337

 WP 20160628 09 21 46 Pro 600X337

WP 20160628 09 22 20 Pro 600X337

-----

 

-----