GOLFANLÆGGET STORSTRØMMEN A/S

ATTRAKTIV MULIGHED FOR YDERLIGERE AKTIEKØB

Golfklubben har på en ekstraordinær generalforsamling den 11. februar 2016 – med aktieselskabets samtykke – fået justeret vedtægterne med bl.a. følgende ændringer:

  1. Nye medlemmer i Golfklubben skal ikke foretage aktiekøb, men har mulighed for det.
  2. Nuværende A-aktionærer får en årlig rabat på 7% på medlemskabet i Golfklubben.
  3. Nuværende A-aktionærer kan købe yderligere 4 A-aktier á 4.000 kr. = 16.000 kr. og herefter - med én spilleret - opnå en årlig rabat 35% på medlemskabet i Golfklubben + 10 gratis greenfee-billetter årligt. B-aktionærer med aktier på 20.000 kr. får fremover samme fordele som A-aktionærer med 5 A-aktier og én spilleret.

Besiddelse af 5 A-aktier giver en årlig rabat på medlemskabet på 2.100 kr. og en årlig værdi af de 10 greenfee-billetter på op til 3.500 kr.

Hvorfor købe flere A-aktier?

Først og fremmest for at opnå fordelene med rabat på kontingentet og gratis greenfee-billetter.

For det andet for at sikre, at selskabets aktiekapital kan forblive stort set fuldtegnet. Der er for tiden en forholdsvis lang venteliste på indfrielse af aktier for udmeldte medlemmer. Det har været - og er - aktieselskabets og klubbens intention, at aktier skal kunne indfries, når medlemmer anmoder om det i forbindelse med udmeldelse af golfklubben. Det kræver imidlertid hele tiden salg af aktier svarende til den mængde, der ønskes indfriet. I aktieselskabet tror vi, at den nye attraktive mulighed for køb af yderligere 4 A-aktier vil blive så efterspurgt, at ventelisten på indfrielse af aktier kan blive effektueret, samt at det fremover vil være muligt løbende at foretage indfrielse.

Det er vigtigt at pointere, at udmeldte medlemmer kan beholde deres aktie(r) i aktieselskabet, hvis de fortsat ønsker at være aktionær i selskabet. Der er nemlig ikke noget krav om, at aktionærer skal være medlemmer af golfklubben.

Lidt om aktieselskabet

Aktieselskabet ejer bygningerne og golfanlægget – bortset fra hullerne 3-8 som golfklubben har lejet af kommunen – og det primære formål er at udleje til Golfklubben.

Bygninger og golfanlæg er finansieret med aktiekapital og ved låneoptagelse. Den samlede bogførte værdi er på 11,2 mio. kr. Lån udgør 7,7 mio. kr.  Aktiekapitalen er p.t. på 5.680.000 kr. Usolgte A-aktier og ventelisten på indfrielse af A-aktier er i alt på ca. 135 A-aktier svarende til 540.000 kr.

Det er vigtigt, at aktiekapitalen næsten er fuldtegnet hele tiden. Aktionærerne er fortsat livsnerven for anlægget og golfklubben.

Aktieselskabet har stort set kun økonomi og likviditet til at forrente og afdrage lånene, med den forpagtningsafgift Golfklubben p.t. betaler.

Uden forhøjelse af A-aktiekapitalen vil aktieselskabet her og nu kunne sælge ca. 25 x 4 A-aktier til nuværende aktionærer, da der også skal være mulighed for, at nye medlemmer kan købe aktier, hvis de ønsker det.

Hvis efterspørgslen bliver større vil aktieselskabet – i samråd med klubben – overveje at forhøje A-aktiekapitalen. Det kan i givet fald give muligheder for nye investeringer i bygningerne og golfanlægget.

Hvad gør interesserede købere af yderligere A-aktier?

De retter henvendelse til Ulla i Sekretariatet, som tager mod bestilling, hvorefter aktieselskabet effektuerer bestillingerne, i den takt de modtages.

Salget af yderligere A-aktier sker således i første omgang efter ”FØRST TIL MØLLE-PRINCIPPET”.

Bestil inden 11. marts 2016, så får du rabat på kontingentet allerede fra 1. april 2016.

På vegne af Golfanlægget Storstrømmen A/S

 

Bruno Andersen

Formand 

01MAR2016