Klippehøjde (mm) »
Tee Fairway Green
18 mm 18 mm 6 mm
Stimpmeter »
Putting Green Hul 18
n/a n/a
Bliv sponsor i Golfklubben Storstrømmen

Bliv sponsor i Golfklubben Storstrømmen

SE SPONSORKATALOG NEDERST 

Et sponsorat i Golfklubben Storstrømmen er ikke blot en fornuftig forretningsmæssig disposition. Det er også en investering i et mangfoldigt klubliv, der er en forudsætning for udviklingen af vores landsdel, og dens muligheder for at tiltrække erhvervsliv, tilflyttere og turister.

Som erhvervsdrivende kan man spørge sig selv; Hvorfor har jeg en god forretning? Svaret er; Det har du fordi mange mennesker kender din virksomhed – man kan ikke handle med en, man ikke kender.

Golfklubben Storstrømmen har 650 medlemmer. Med familie, venner og bekendte, for ikke at tale om greenfee spillere, bliver dit firmanavn løbende eksponeret for 5 – 10.000 mennesker. 

OGSÅ i 2018! Hulsponsor tilbydes at afholde et årligt kunde- eller medarbejderarrangement med op til 24 deltagere. Der betales ikke greenfee, men fortæring og drikkevarer afregnes direkte med hul 19 ( Vognporten ). Sponsor står selv for afvikling af turnering, startliste, resultater og eventuelle præmier.

Sponsorater

Banesponsorater

  • hul
  • putting green
  • driving range
  • par-3-bane
  • hulflag
  • bagmærker
  • baneguide
  • vaskeplads
  • golfbiler

Turneringsponsorater
Golfklubben afholder ca. 15 turneringer hver sæson. Hver gang deltager 50 – 100 spillere. Turneringerne, der er opkaldt efter sponsors navn, omtales på klubbens hjemmeside, hvor der er direkte link til dit firma, i klubhuset, på turneringsprogrammet og i klubbladet. I forbindelse med de enkelte turnering fremgår det tydeligt på tilmeldingslister, startlister, scorekort og resultatlister, hvem sponsor er. Enhver form for sponsormateriale i forbindelse med den enkelte turneringer er velkommen.
Et turneringsponsorat omfatter en række præmier – typisk egne varer – til en udsalgsværdi af ca. 5.000 kr. eller et nærmere aftalt kontant beløb.

Alle sponsorater afregnes for 1 år ad gangen, og fortsætter, indtil de opsiges med 3 måneders varsel. Sponsorat for Bagmærker og Baneguide løber over en flerårig periode.

Turneringssponsorer har desuden mulighed for at invitere op til 4 gæster til at deltage i "deres" turnering uden betaling af turneringsfee. For ikke-medlemmer af klubben betales fuld greenfee.